Logo Met-KX Music & Sites

Sites nieuws

Waar moet een goede webtekst aan voldoen?

Het schrijven van teksten voor je website kan een uitdaging zijn, vooral als je wilt dat de tekst aantrekkelijk en gemakkelijk te begrijpen is voor jouw doelgroep. Hier zijn enkele tips om jou te helpen een goede webtekst te schrijven.

 1. Houd het kort en krachtig
  Mensen lezen webteksten anders dan gedrukte teksten. Ze willen snel de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben. Daarom moet jouw webtekst kort en krachtig zijn, met korte zinnen en alinea’s. Vermijd wollige taal en gebruik geen vaktaal als dat niet nodig is.
 2. Maak het gemakkelijk te scannen
  Mensen scannen webteksten in plaats van ze volledig te lezen. Maak jouw tekst daarom gemakkelijk te scannen door het gebruik van tussenkopjes, opsommingstekens en korte alinea’s. Gebruik ook vetgedrukte of cursieve tekst om belangrijke informatie te benadrukken.
 3. Schrijf voor de doelgroep
  Voordat je begint met schrijven, moet je weten voor wie je schrijft. Wie is jouw doelgroep? Wat willen ze weten? Welke taal gebruiken ze? Schrijf in de taal van jouw doelgroep en vermijd jargon.
 4. Gebruik actieve taal
  Gebruik actieve taal in plaats van passieve taal. Actieve taal is directer en krachtiger en maakt de tekst gemakkelijker te begrijpen. Vermijd woorden als ‘worden’, ‘zijn’ en ‘hebben’ en gebruik in plaats daarvan werkwoorden die actie uitdrukken.
 5. Wees duidelijk en concreet
  Gebruik geen vage termen of wollige taal. Vertel jouw lezers wat ze kunnen verwachten en wat ze moeten doen. Gebruik concrete voorbeelden om je punt te maken en vermijd abstracte of theoretische uitspraken.
 6. Controleer spelling en grammatica
  Controleer de tekst altijd op spelling- en grammaticafouten voordat je deze publiceert. Slechte spelling en grammatica kunnen afbreuk doen aan jouw geloofwaardigheid en maken de tekst moeilijker te begrijpen. Gebruik indien nodig een spellingscontrole en vraag iemand anders om jouw tekst te lezen en te corrigeren.

Het schrijven van goede webteksten kan een uitdaging zijn, maar met deze tips kun je ervoor zorgen dat jouw tekst aantrekkelijk en gemakkelijk te begrijpen is voor de doelgroep. Zorg ervoor dat de tekst kort en krachtig is, gemakkelijk te scannen en geschreven voor de doelgroep. Gebruik actieve taal, wees duidelijk en concreet en controleer spelling en grammatica voordat je uw tekst publiceert.